Pompa Ciepła

Pompa ciepła to urządzenie służące do przemiany energii cieplnej powietrza zewnetrznego do ogrzewania pomieszczeń c.o. i przygotowania cieplej wody użytkowej c.w.u. Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje pomp: gruntowe i powietrzne.
Pompy gruntowe wykorzystują energię zgromadzoną w ziemi. Ich dużym plusem jest prawie stała wydajność ogrzewania z uwagi na niewielkie różnice temperatur gruntu. Po intensywnej eksploatacji złoża w okresie zimy następuje jego regeneracja w czasie ciepłych i wilgotnych miesięcy. Ciepły deszcz najlepiej regeneruje złoże. Jest kilka różnych rozwiązań technicznych wykorzystywanych w pompach gruntowych. Energię cieplną do pompy gruntowej można dostarczyć poprzez kolektor pionowy, kolektor poziomy, odwierty do wód gruntowych a nawet ze zbiornika wodnego. Kolektor pionowy to odwiert w głąb ziemi w którym montuje się zamknięty obieg cieczy służącej do odparowania czynnika chłodniczego w pompie ciepła. Identyczne zadanie ma kolektor poziomy, jednak w tym rozwiązaniu instalacje układa się poziomo pod powierzchnia gruntu. Wymaga dużej powierzchni ogrodu. Z uwagi na konieczność regeneracji złoża kolektor pionowy i poziomy nie może być montowany pod budynkiem lub pod zadaszeniem. Odwierty do wód gruntowych są jednym z najprostszych rozwiązań i polega ono na pobieraniu wody gruntowej na wymiennik i ponownym jego zżucie do tego samego źródła. Wykonuje się zazwyczaj więcej niż jeden odwiert ponieważ minusem tego rozwiązania jest zapychanie się zaciągu wody. Wówczas należy wykorzystać zapasowy odwiert. Energia zgromadzona w zbiornikach wodnych, rzekach, strumieniach może być wykorzystana tylko po uzyskaniu odpowiednich zgód prawnych. Sposób działania takiego kolektora jest analogiczny do kolektora poziomego, jednak zamiast gruntu występuje woda.
Pompy powietrzne nie wymagają, żadnego z powyższych elementów. Te urządzenia wykorzystują tylko energię cieplną powietrza zewnetrznego. Dlatego ich montaż jest zdecydowanie prostszy i tańszy.

Ponizej tabela przedstawiająca podstawowe cechy dwóch grup pomp ciepla

Gruntowa Pompa CiepłaPowietrzna Pompa Ciepła
+ Stała wydajność niezależna od temperatury powietrza+ Szybki i łatwy montaż
+ Brak widocznych zewnętrznych urządzeń+ Zdecydowanie niższa cena montażu
– Wymaga prac ziemnych, badań geodezyjnych, nieraz otrzymania zgód prawnych– Wydajności spada wraz z temperaturą powietrza zewnetrznego
– Dodatkowy obwód wody lub glikolu– Konieczność wykonania podstawy pod jednostkę zewnętrzną

strona jest w budowie, mogą się znaleźć na niej błędy.